Všechno co mám ráda
lifestylový hobby magazín pro moderní a sebevědomé ženy.
GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Osobní Rozvoj Média, z.s. se sídlem Branišovská 82, 143 00 Praha 12, IČ: 0342368 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L 61336 dále jen „Správce), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto Vaše osobní údaje:

jméno a příjmení
e-mailová adresa
heslo

Osobní údaje volitelné:

přezdívka
pohlaví
stát a kraj bydliště
datum narození
podobizna
adresa bydliště
telefonní číslo
adresa Vašich webových stránek
údaje o bydlišti a místě bydliště
údaje o množství lidí, se kterými denně komunikujete
informace o získávání a sdílení informací
informace o rodinném stavu a domácnosti
informace o těhotenství a plánování mateřství
informace o výši čistého měsíčního příjmu členů domácnosti
informace o pracovním postavení, postavení v zaměstnání a pracovním oboru
informace o vzdělání
informace frekvenci návštěv sociálních sítí a internetových stránek
informace o trávení volného času a dovolené
a další osobní údaje, které o sobě zveřejníte.

 

2. Pro vytvoření uživatelského účtu je nutné zpracovat jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Jméno a příjmení, přezdívka, heslo, e-mailová adresa, stát a kraj bydliště a pohlaví, budou dále zpracovány za účelem vytvoření a administrace uživatelského účtu a komunikace s uživatelem.

 

3. Poskytnutí dalších výše uvedených údajů pro níže vedené účely není nutné pro využívání služeb Správce, může Vám však přinést určité výhody:

Podobizna – bude zpracována za účelem úpravy vzhledu uživatelského profilu dle Vašich preferencí.
Datum narození, telefonní číslo a adresa – budou zpracovány za účelem identifikace
uživatele a komunikace s ním.
Údaj o bydlišti a místě bydliště, údaje o množství lidí, se kterými denně komunikujete, adresa Vašich webových stránek, informace o získávání a sdílení informací, informace o rodinném stavu a domácnosti, informace o těhotenství a plánování mateřství, informace o výši čistého měsíčního příjmu členů domácnosti, informace o pracovním postavení, postavení v zaměstnání a pracovním oboru, informace o vzdělání, informace frekvenci návštěv sociálních sítí a internetových stránek, informace o trávení volného času a dovolené, a další osobní údaje, které o sobě zveřejníte – budou zpracovány za účelem Vaší sebeprezentace a vytvoření statistických údajů využívaných Správcem.

 

4. Osobní údaje budou zpracovány po dobu aktivního využívání uživatelského účtu a dále po dobu 3 let od Vašeho posledního přihlášení.

 

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Tento souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

 

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

poskytovatel softwaru Google Analytics, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz však bude mít za následek Vaše vymazání z uživatelského účtu
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením